Regulamin

Regulamin sklepu www.profestools.pl obowiązujący od 2012-01-01
 

1. Składanie zamówień

Aby zamówić dowolny produkt dostępny w sklepie internetowym www.profestools.pl należy założyć konto podając przy tym swoje dane osobowe, które są niezbędne do weryfikacji zamówienia oraz do późniejszej jego realizacji. Następnie można złożyć zamówienie dodając interesujący Państwa produkt (lub kilka produktów) do swojego koszyka.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie. Korekty do swojego zamówienia można wprowadzić tylko przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Późniejsze korekty będą traktowane jako kolejne, odrębne zamówienie.

Informacje o poszczególnych etapach realizacji zamówienia są widoczne w "Moje konto" / „zamówienia". Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych osobowych lub gdy dane te będą niekompletne.2. Warunki dostawy

Produkty wysyłane są przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku. Wysyłki nie są realizowane w soboty i niedziele oraz w święta.

Zamówienia traktowane są jako „dzisiejsze” jeśli zostały złożone do godz. 11 dnia roboczego. Zamówienia składane po godzinie 11 traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego.

Przesyłka nadana danego dnia roboczego powinna dotrzeć na miejsce następnego dnia roboczego w godz.8-16 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Informacja o stanie realizacji zamieszczana jest w "Moje konto" / „zamówienia"

Po wprowadzeniu zmian w statusie realizacji wysyłany jest e-mail na skrzynkę pocztową zamawiającego. Okres realizacji zamówień zależy od dostępności i popularności produktów. Przybliżony przewidywany czas oczekiwania na produkt podawany jest na stronie z produktem jako: „Przewidywany termin realizacji około ... dni roboczych”.

3. Bezpieczeństwo przesyłki

Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do Państwa firmy lub mieszkania sprawdzoną przez nas firmą kurierską GLS. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu.

Instrukcja obowiązkowego trybu postępowania „Jak bezpiecznie i szybko odebrać przesyłkę?”

 1. Przed przybyciem kuriera:
  1. Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości.
  2. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności “gotówka przy odbiorze” należy przygotować kwotę do zapłaty.
 2. Przy Kurierze:
  1. Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę(jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). W obecności kuriera sprawdzić jej stan zewnętrzny, rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości.
  2. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu
  3. W protokole zawrzeć informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania( czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub 
   1. informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania(karton,
   2. informacje o uszkodzeniach(które elementy i w jaki sposób zostały
   3. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax' em lub pocztą) do nadawcy
  4. W przypadku prawidłowo sporządzonego protokołu gwarantujemy naprawę szkody w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania kopii protokołu.4 . Koszty przesyłki

Koszt przesyłki przy zamówieniu o wartości brutto powyżej 500zł wynosi 0zł.Przy kwocie zamówienia mniejszej niż 500zł brutto koszt przesyłki wynosi 20 zł brutto. Opłatę doliczamy do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

Warunki dostawy dotyczą całego obszaru Polski

5. Warunki płatności

Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z trzech sposobów płatności:

 • "ZA POBRANIEM" czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego
 • "PRZEDPŁATA NA KONTO" czyli klient wpłaca kwotę na konto PROFESTOOLS POLS ASP. Z O.O.


Zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto:

Deutsche Bank PBC SA Oddział Trzebinia 39 1910 1048 2105 0279 4464 0001

Posiadamy konto internetowe w Deutsche Bank PBC SA. Zmiany na koncie obserwujemy na bieżąco.


6. Jakość produktów

Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym www.profestools.pl produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od Generalnego Importera lub są w oficjalny sposób importowane przez naszą firmę. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.

7. Warunki gwarancji

Wszystkie produkty w sklepie www.profestools.pl posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura ), który należy okazać. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.


8 . Ochrona danych osobowych

Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Jednocześnie klient wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na jego przetwarzanie przez sklep www.profestools.pl. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.profestools.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.profestools.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących. (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).


9 .Odpowiedzialność sprzedawcy

Całą odpowiedzialność za działanie sklepu www.profestools.pl ponosi:

PROFESTOOLS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Słowackiego 49
32-540 Trzebinia
NIP 628-222-13-17
REGON 121072572

Konto nr: Deutsche Bank PBC SA Oddział Trzebinia 39 1910 1048 2105 0279 4464 0001 która jest jego wyłącznym właścicielem.

Odpowiedzialność PROFESTOOL SPOLSKA SP. Z O.O. jest ograniczona do odpowiedzialności za towar, czyli:

    w wypadku dostarczenia uszkodzonego (uszkodzenia powstałe w transporcie) lub niezgodnego z zamówieniem produktu/produktów PROFESTOOLS POLSKA SP. Z O.O. zobowiązuje się do ich wymiany na nowe.
    PROFESTOOLS POLSKA SP. Z O.O. nie odpowiada za szkody pośrednie związane z opóźnieniem w dostawie lub niemożliwością dostarczenia zamówionego towaru.

10. REKLAMACJE, ZWROTY I GWARANCJE

 1. Odbierając zamówione produkty, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia. W sytuacji stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń po odebraniu przesyłki, należy je niezwłocznie, pisemnie (także/lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@profestools.pl) zgłosić, aby rozpocząć proces reklamacyjny. Kolejnym krokiem w składaniu reklamacji jest kontakt z handlowcami Sklepu Internetowego "www.pro0festools.pl" celem ustalenia jak najszybszej drogi załatwienia sprawy
 2. W celu sprawnego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych/transportowych należy spisać przy udziale pracownika firmy kurierskiej "Protokół Szkodowy" szczegółowo opisujący uszkodzenia i przesłać go wraz ze zgłoszeniem reklamacji.
 3. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów nie dotyczących uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest opinia serwisu gwaranta, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.
 4. Do składanych reklamacji pracownicy Sklepu internetowego "www.narzedziowy.com.pl" przekażą odpowiedź z zachowaniem terminów nie przekraczających 14 dni.
 5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z poz. Zmianami)"Nabywca może odstąpić od umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym "www.profestools.pl", bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania produktu, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie wzór oświadczenia . Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 6. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych
 7. Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym "www.profestools.pl" jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu, należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Lista serwisów znajduje się na jednej ze stron karty gwarancyjnej lub w instrukcji obsługi. W przypadku braku listy serwisów, należy skontaktować się z handlowcami Sklepu Internetowego "www.profestools.pl".
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu własnym staraniem i na własny koszt na adres Sklepu Internetowego "www.profestools.pl".
UWAGA: Wszelkie zamieszczone www.profestools.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W sklepie www.profestools.pl zostały umieszczone w celach informacyjnych. Użyte na stronie określenie producent w niektórych przypadkach oznacza importer.

Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie www.profestools.pl mają charakter informacyjny. Sklep www.profestools.pl (PROFESTOOLS POLSKA SP. Z O.O.) informuje, że w zależności od stosowanego sprzętu audiowizualnego mogą wystąpić różnice w kolorystyce, ocenie wielkości przedstawianych produktów itp..